A la recerca dels orígens de Pangu

Posted on 24/05/2012

0


La llegenda de Pangu explica l’orígen del món a partir del caos primigeni en la mitologia xinesa. A continuació hi ha la traducció d’un fragment d’un artícle d’investigació arqueològica de Zeng Xiangwei que defensa que Pangu és el personatge que apareix enmig de Nüwa i Fuxi en una sèrie de pintures i gravats de la dinastia Han que il·lustren la unió carnal entre Fuxi i Nüwa

Nuwa and Fuxi as depicted from murals of the H...

Nuwa and Fuxi as depicted from murals of the Han Dynasty (206 BC – 220 AD) (Photo credit: Wikipedia)

.

Enllaç a l’ article original

Entendre l’antic i misteriós Pangu

Les evidències d’un extens treball de camp mostren que la il·lustració de les divinitats de la dinastia Han “Gegant abraça a Fuxi i Nüwa” que es troba actualment al sud de la Xina en les cultures Yao, Miao, She, Zhuang i també en les regions d’ètnia Han amb influències de les cultures Yao i She representa a “Pangu, Fuxi i Nüwa”, on el “gegant” es correspon amb Pangu.

Al s. I Pangu ja era àmpliament conegut a les regions de Henan i Shandong, entre les obres en trobem una que és irrefutablement de l’any 86 d. C, d’altres imatges són potser més primerenques de l’era Xinmang (8 – 23 d.C), és per aquest motiu que es diu que “Pangu prové de l’Índia”. Aquest fet indica que el centre d’adoració de Pangu és al sud, entre les ètnies Yao i She. La llegenda de Pangu procedeix de l’ètnia Yao i la seva font originària prové de la tribu Dongyi a l’est de la Xina.

Des de fa molt de temps que es creia que Pangu s’originà al segle III, i s’atribuí a l’obra de Xuzheng de Yuzhang “San Wu Li Ji” i “Wu Yun Li Nianji”. L’any 1986, el senyor Rao Zongyi publicà “Pangu Tu Kao” (“Anàlisis de la imatge de Pangu”), i apuntà que al final de la dinastia Han, l’any 194, a l’antic estat de Yizhou a Sichuan ja apareixia la imatge de Pangu. El senyor Rao no només va situar l’aparició de Pangu al finals del segle II sinó que també va fer grans aclariments amb el seu mètode d’investigació: llegenda i religió són dues cares de la mateixa moneda; de la mateixa manera, si relacionem textos i imatges es poden recolzar uns als altres.

A continuació l’autor afirma que els fenòmens culturals no es troben aïllats i passen per un procés de origen, desenvolupament i transformació. Qualsevol fet cultural en un temps i un espai determinats constitueix una mostra i una coordenada d’aquest procés de transformació: és molt important poder aconseguir aquesta coordenada, com també ho és conèixer el desenvolupament del procés perquè sempre ens pot ajudar a autentificar o descobrir molts fets culturals.

En aquest article tracto de fer servir aquest mètode per a portar més lluny la investigació de la qüestió de Pangu.

Imatges en les tombes Han: Endevinalla eterna

En excavacions arqueològiques s’ha descobert en tombes de la dinastia Han a Henan i Shandong un dibuix recurrent: “Gegant abraça a Fuxi i Nüwa”. A banda de Yinan a Shandong, “treballadors en  jaciments arqueològics troben contínuament aquest tipus d’imatges a Jiaxiang, Jining, Fenxian (província de Shandong), i a Tanghe (província de Henan), entre d’altres”. L’autor mostra els següents 7 exemples:

A continuació l’autor de l’article original fa un repàs de les diverses hipòtesis sobre qui pot ser el tercer personatge que acompanya a Nüwa i Fuxi en les imatges. Entre els candidats hi ha la Reina Mare de l’Oest, Gaomei, Suirenshi (l’inventor del foc), la tortuga que representa la unió en matrimoni, un personatge que inclou diverses personalitats, Taiyi, l’Emperador Groc i finalment Pangu, el creador del cel i la terra. L’autor de l’article recolza aquest darrer candidat, l’ésser que sorgí del caos primigeni.  L’article argumenta llargament l’opinió de l’autor que Pangu és el personatge misteriós.

Les il·lustracions que acompanyen aquest article són molt semblants a les de l’entrada “Nüwa i Fuxi: Conincidència misteriosa“, una altra traducció d’un bloc xinès que parla dels misteris de la imatge de Nüwa i Fuxi entrellaçats (amb o sense un tercer personatge entremig).

English: Fuxi and Nüwa. Hanging scroll. Color ...

English: Fuxi and Nüwa. Hanging scroll. Color on silk. Length 144.3 cm, Width 101.7 cm. Located at the Chinese History Museum. Nüwa is on the left. Fuxi is her brother. The circle at the top is the sun containing a three-footed bird. The smaller circles represent stars. The circle at the bottom is the moon containing a rabbit, cassia tree, and a toad. Unearthed at the Astana-Harahojo Ancient Cemetry in Turfan. 中文: 伏羲女媧 – 立軸 – 絹本設色 纵144.3厘米 上横101.7厘米 中國歷史博物院 (Photo credit: Wikipedia)

Anuncis