Nüwa i Fuxi: “coincidència” misteriosa

Posted on 24/05/2012

0


Entrada procedent de la pàgina de discussió literària Paipai traduït del xinès al català:

Fixeu-vos en aquesta imatge de Nüwa i Fuxi (Dinastia Han), a la mà tenen un compàs i un escaire, respectivament. El logotip de la Francmaçoneria també conté un compàs i un escaire:

A la Índia s’ha trobat una pintura semblant…

i la civilització Maia també ha produït una imatge similar:

També des de l’Àfrica ens arriba un gravat que s’hi assembla:

Trobem arreu representacions de Nüwa i Fuxi amb cap de persona i cos de serp, i de fet, les serps tenen una forma semblant als dracs. Els xinesos (ètnia Han) es consideren “descendents del Drac”. Què deu voler dir això?

Tothom a la Xina coneix la llegenda de “Nüwa crea la humanitat“, i se sap que Nüwa i Fuxi tenen cap de persona i cos de serp. L’estrany és que la història no fa esment del fet que Fuxi tingui un escaire a la mà i Nüwa hi tingui un compàs, instruments que es fan servir pel càlcul.

 Això fa pensar que en el mite que coneixem actualment li falta una part, i la part que li falta és segurament la relacionada amb el coneixement. Segurament, com que durant la dinastia Han era impossible descriure la tecnologia avançada involucrada en la creació de la humanitat es va representar amb l’escaire i el compàs que eren els instruments que representaven els coneixaments de l’època.

En el “Discurs sobre boscos” de Huainanzi1 trobem una altra llegenda sobre la creació de la humanitat, la qual dóna a entendre que els humans són un híbrid: “L’Emperador Groc” creà el yin i el yang; Shangpian els ulls i les orelles; i Sanglin les mans i els braços. I així fou com Nüwa acomplí les 70 transformacions”.

Vol dir que diversos déus van crear diferents parts de l’ésser que es convertí en humà en ajuntar-les. El fragment més obscur és: “I així fou com Nüwa acomplí les 70 transformacions”. La llegenda de “Nüwa crea la humanitat” no explica en què consisteixen aquestes transformacions. Tot i això, segons el context estan relacionades amb la creació de l’ésser humà: L’Emperador Groc proporciona el Yin i el Yang (la vida), Shangpian i Shanglin proporcionen la forma (ulls i orelles, mans i braços),  i Nüwa proporciona “les 70 transformacions” que molt probablement estan relacionades amb l’esperit i el coneixement, perquè només l’esperit i el coneixement poden transcendir/transformar-se.

1 Els Huáinánzǐ (淮南子; literalment “Els mestres de Huainan”) és un clàssic de filosofia xinesa del segle 2 a.C .(Dinastia Han) que aglutina conceptes Taoistes, Confucianistes i Legalistes, incloses les teories sobre el Yin i el Yang i els 5 processos. http://en.wikipedia.org/wiki/Huainanzi.

Article relacionat: Nüwa and Fuxi in Chinese mythology: Compass and Square

Entrada original:

Entrada procedent de la pàgina de discussió literària Paipai

本文来自派派小说论坛

女娲与伏羲——神秘的“巧合”

注意这张伏羲女娲图(汉朝),伏羲和女娲手上拿的是圆规和三角尺

下图: 共济会的标志也是圆规和三角尺——

: 考古学家在印度也发现了类似的壁画…..

下图: 玛雅文明也有类似的壁画……

以及…..下图:非洲也发现了类似的壁画…..

女娲伏羲都是人首蛇身,蛇和龙相似,中华民族又是龙的传人,这是不是意味着什么?

女娲造人神话可谓家喻户习,女娲伏羲都是人面蛇身,但奇怪的是,伏羲手拿一个曲尺,而女娲手持一个圆规。曲尺和圆规都是计算用具,

可以肯定,在现存的女娲造人的神话里丢失了一部分内容,而这部分内容很可能与知识有关,

只是在汉代无法表达传说里的高深技术,只好用当时看来最先进的计算工具曲尺和圆规来表达。

《淮南子·说林篇》还记载了另一则造人的神话,其中包含了人是被组合起来的意思:

黄帝生阴阳,上骈生耳目,桑林生臂手,此女娲之所以七十化也”。

意思是说每个天神造了人的一部分,然后组合起来就形成了人。这里最值得怀疑的是“女娲之所以七十化也”。神话中没有说明这七十化到底是什么,但从行文的上下来看,它肯定与造人有关,黄帝给了阴阳(生命),上骈、桑林给了人形体(耳目、手臂),那么女娲的“七十化”很可能给的是精神和意识,因为唯有精神和意识可以变化无常。

分享下!~~

Anuncis