Golden Ratio – Universal Soundtrack

Posted on 26/06/2012

0


Traducció del bloc ASYNSIS:

Enllaç al vídeo musical

Com sona la raó àuria. Pitàgores, qui descobrí l’escala musical occidental, la raó àuria, i la música de les esferes que estableix la teoria de cordes, ho aprovaria.

Article interessant relacionat:

Natalia González (2005) Música de les esferes. Universitat Pompeu Fabra. Recursos Docents per Xavier Berenguer (http://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/fig_calc/_4_/estampes/3_13.htm)

ASYNSIS

What the Golden Ratio sounds like. Pythagoras, discoverer of the western musical scale, the Golden Ratio and the music of the spheres which predicates String theory, would approve.

View original post

Anuncis