“L’Escarbat Tortuga” i “Many Sisters”

Posted on 20/08/2013

0


Contribució a la magnífica revista digital d’Oregon “Unshod Quills” que edita la bella Dena Rash Guzman.

Poema visual: L’Escarbat Tortuga – Turtle Beetle (Life Cycle)

Poema: Many Sisters (Envy)

Unshod Quills

On the themes of Life Cycle and Envy

Escarabat Tortuga

Aquesta és la historia de l’Escarabat Tortuga:
Va aparèixer fa uns dies a l’ampit de la finestra. Volia conversa.

Avui ha tornat a aparèixer, damunt les banderes tibetanes que ma germana va enviar del Nepal, i m’ha dit que li agrada el vermell.

Després ha fet una demostració d’equilibrismes a la corda al vent.

I llavors ha anat a dormir a l’ombra, no fos cas que es cansés.

Turtle Beetle

This is the story about the Turtle Beetle:
I met it a few days ago on the kitchen widow’s threshold. It was eager to talk.

Today it appeared again, on the Tibetan flags my sister sent from Nepal, and told me red is nice.

Then showed off its equilibrium skills on the rope in the wind.

Finally it went to sleep in the shade, to make sure it wouldn’t exhaust…

View original post 163 more words

Anuncis
Posted in: Uncategorized